Červeno označenné položky su povinné !!!

Objednávam si nasledovné:
Termín: (*Príklad: 24.06-02.09)
Meno a priezvisko:
Adresa:    Mesto:      PSČ:
Telefón domov:     E-mail:     Telefón do práce:

Pripomienky, poznámky, návrhy:

 Záloha pri prebratí strešného  boxu je 150,- € , ktorá bude vrátená okamžite po skončení predmetu objednávky v plnej sume, za podmienky ak nedošlo k poškodeniu boxu.